Waarmee kan ik u helpen?

Maart 2021; In verband met langdurige afwezigheid van de therapeut door persoonlijke omstandigheden, is de praktijk voorlopig gesloten. U kunt zich voorlopig niet aanmelden voor behandeling.

Wanneer u op deze site terecht bent gekomen, bent u hoogstwaarschijnlijk op zoek naar hulp voor uzelf of voor een naaste. Veel mensen ervaren het zoeken van hulp als een moeilijke stap, zeker wanneer het emotionele problemen betreft. Het is dan ook van belang dat u zo goed mogelijk geholpen wordt. Ik hoop dat u op mijn site de informatie vindt, waar u op dit moment behoefte aan heeft. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, aarzelt u dan niet om me te bellen of mailen voor overleg. Dan help ik u graag verder.

Ik kan u helpen met verschillende problemen, waaronder;

 • Angst, bezorgdheid en piekeren
 • Fobische klachten of paniekaanvallen
 • Stemmingsklachten (somberheid en depressieve gevoelens)
 • Verlieservaringen, rouw
 • Overbelastingsklachten (burn-out)
 • Levensfaseproblemen
 • Identiteitsproblematiek (niet goed weten wie je bent/wilt zijn of hoe je dat kunt bereiken)
 • Terugkerende conflicten in contacten met anderen.
 • Persoonlijkheidsproblematiek

Ook wanneer u klachten heeft die hier niet staan genoemd, kunt u contact met mij opnemen om te bespreken of ik u hierbij kan helpen.

Wanneer u in hoofdzaak hulp nodig heeft voor ernstige eetproblematiek, een verslavingsprobleem, of gerichte hulp en ondersteuning zoekt bij een Autisme Spectrum Stoornis, AD(H)D of een psychotische stoornis, kan ik u niet de beste hulp bieden die u nodig heeft. Uw huisarts kan u in die gevallen adviseren bij welke praktijk/instelling in de regio u deze specialistische zorg kunt vinden.

U kunt bij mij in de praktijk terecht voor individuele psychotherapie als ook voor (partner-) relatietherapie. Ik ben gespecialiseerd in Schematherapie, EMDR, Cognitieve Gedragstherapie en Systeemtherapie (partnerrelatie-therapie). Ik werk volgens de laatste richtlijnen en wetenschappelijke inzichten. Deze kunt u vinden op www.ggzstandaarden.nl.

Een behandeling zal worden afgestemd op uw specifieke klachten in combinatie met uw persoonlijkheid. Daarin zoek ik samenwerking en overleg met u. Om u een richtlijn te geven; Cognitieve (Gedrags-) Therapie (CGT) wordt bijv. ingezet bij stemmings-, overbelastings- en angstklachten, Schematherapie bij problemen die voortvloeien uit/samenhangen met uw persoonlijkheidsdynamiek, EMDR bij klachten die gevolg zijn van een traumatische ervaring en Systeemtherapie wanneer uw klachten invloed hebben op uw relaties met anderen.

Wanneer psychotherapie?
Een psychotherapeut kan u helpen bij psychische problemen die;

 • complex van aard zijn
 • voortvloeien uit uw karakter of uw persoonlijkheidsontwikkeling/opvoeding
 • op meerdere gebieden in uw leven een rol spelen, bijv. op het werk, thuis en/of in uw sociale leven
 • door middel van een kortdurende psychologische behandeling niet (voldoende) verholpen zijn
 • vaker terugkeren in uw leven.

Psychotherapie valt onder de gespecialiseerde/specialistische geestelijke gezondheidszorg, GGGZ/SGGZ. Voorheen werd dit tweedelijns geestelijke gezondheidszorg genoemd.

Ik bied in (zeer) beperkte mate ook Generalistische Basis GGZ (GBGGZ), kortdurende psychologische behandeling.