Tarieven

Psychotherapie valt onder de gespecialiseerde/specialistische geestelijke gezondheidszorg, ook wel GGGZ/SGGZ. Deze 2 termen worden momenteel door elkaar gebruikt, maar duiden op hetzelfde. Op dit moment vergoeden de meeste verzekeraars alle kosten daarvoor. Echter, de kosten worden wel verrekend met uw eigen risico. Houdt u er rekening mee dat u al snel uw volledige eigen risico kwijt bent, wanneer u start met een GGZ-behandeling.

Tevens bied ik in beperkte mate Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg, GBGGZ, aan. Dit betreft kortdurende psychologische hulpverlening. Ook hiervoor geldt dat de kosten hiervan vergoed worden, met aftrek van uw eigen risico.

Ik raad u aan voorafgaand aan de behandeling bij uw eigen verzekeraar na te vragen of uw behandeling vergoed wordt.

Ik heb contracten met diverse zorgverzekeraars, dat betekent dat ik direct bij de verzekeraar de kosten van uw behandeling kan declareren. Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met wie ik geen contract heb, worden de kosten voor de behandeling rechtstreeks bij u in rekening gebracht. Aan het eind van uw behandeling of na een jaar ontvangt u een rekening. Ik hanteer daarbij de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. U dient deze rekening aan mij te voldoen. U kunt uw rekeningen naar uw zorgverzekering sturen; afhankelijk van uw verzekering krijgt u dan 60-80 % vergoed. Houdt u er wel rekening mee dat uw behandeling met uw eigen risico verrekend wordt.

Bij verhindering dient u zich minstens 24 uur tevoren af te melden. Er geldt een no-show-tarief van 45 euro voor het niet verschijnen op gemaakte afspraken zonder tijdige afmelding. Dit bedrag wordt niet door de verzekeraar vergoed. U dient dit bedrag binnen 4 weken te betalen door overboeking of contant in uw volgende sessie.

Niet alle klachten of problemen komen in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraars. Daar worden elk jaar nieuwe afspraken over gemaakt. Deze afspraken kunt u nakijken op de website van uw verzekeraar. Indien uw behandeling niet voor vergoeding in aanmerking komt, hanteer ik een tarief van 90 euro per gesprek (45 min.). Dit tarief geldt tevens wanneer u mijn hulp zoekt zonder verwijzing van uw (huis)arts.

ACTUEEL In 2022 heb ik contracten afgesloten met Coƶperatie VGZ, CZ en Menzis. Dat betekent dat uw behandeling volledig vergoed wordt wanneer uw zorgverzekering valt onder de voorwaarden van deze verzekeringsmaatschappijen.