Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. De cliënt kan een individu of een (echt)paar zijn; volwassene of oudere.

De gesprekken richten zich op het onderzoeken van de oorzaak van psychische klachten, om van daaruit naar een oplossing te werken.

Vaak zit deze oplossing in het veranderen van uw gedachtepatroon, het verwerken van moeilijke gevoelens of het aanleren van nieuwe vaardigheden. De behandelingen zijn kort als het kan, en langdurig als dat nodig is. Immers, bij sommige ernstige psychische problematiek is het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen.

Doel

Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken, dat is het doel van psychotherapie. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het proces gaat vaak gepaard met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn. Evenmin kan het aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt de problemen beter leert hanteren.

Wet BIG

Het beroep psychotherapeut is opgenomen als basisberoep in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken.